Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Croația, Zoran Milanovic, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Croația

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Croația – Ziua Statalității, am 
deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, alături de cele mai bune urări de pace și bunăstare statului și poporului croat.

Profit de acest prilej pentru a remarca cursul relațiilor de prietenie dintre 
țările noastre și pentru a-mi exprima convingerea că, prin avansarea relațiilor politice bilaterale, cooperarea moldo-croată, bazată pe respect și susținere reciprocă, se va consolida substanțial, în beneficiul ambelor popoare.

Permiteți-mi, totodată, să exprim sinceră apreciere și recunoștință pentru 
sprijinul oferit de către Republica Croația în eforturile de transformare și modernizare a țării mele.

Dorindu-Vă sănătate și succes în exercitarea mandatului Dumneavoastră 
de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, expresia distinsei mele considerații.