CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Consultant principal în Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și protocol (prelungirea termenului concursului)

Consultant principal în Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și protocol (prelungirea concursului) 1 funcție vacantă

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunţă prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru partciparea la concursul pentru selectarea candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și protocol.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs - 4 iunie 2021, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.
Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs