Președintele Nicolae Timofti a transmis un mesaj de felicitare președintelui Lituaniei, Dalia Grybauskaite, cu ocazia realegerii sale în funcția de șef al statului

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj de felicitare președintelui Lituaniei, Dalia Grybauskaite, cu ocazia realegerii sale în funcția de șef al statului.

Prezentăm textul integral al mesajului:

„Excelență,

În numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cordiale felicitări cu prilejul realegerii Dumneavoastră în funcția de Președinte al  Republicii  Lituania.

Am ferma convingere că, pe durata celui de-al doilea mandat, care V-a fost oferit cu deplină încredere de către cetățenii lituanieni, veți continua să promovați valorile şi principiile pe care le-aţi  susținut cu consecvență  și în perioada  anterioară.

Îmi exprim speranța că bunele relații de prietenie și cooperare, existente între Republica Moldova și Republica Lituania, se vor intensifica, aprofundându-se în diverse domenii de interes comun. Totodată, țin să Vă aduc sincere mulțumiri pentru suportul politic și asistența valoroasă acordate permanent Republicii Moldova în vederea realizării obiectivelor sale prioritare.

Împreună cu cele mai alese urări de sănătate și de noi succese în îndeplinirea atribuțiilor responsabile ce Vă revin, Vă rog să acceptaţi, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații”.