Nicolae Timofti: „Magistrații cu probleme de integritate trebuie excluși din sistemul judecătoresc”

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a prezidat astăzi, 19 septembrie a.c., alături de primul ministru, Iurie Leancă, o ședință pe tema reformei în justiție.

La reuniune au mai participat ministrul Justiției, Oleg Efrim, președintele Consiliului Superior  al Magistraturii, Nichifor Corochii, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, precum și consilieri prezidențiali.

Șeful statului le-a vorbit celor prezenți despre problemele stringente din sistemul judecătoresc și despre măsurile care trebuie întreprinse pentru îmbunătățirea calității actului de justiție.

Președintele Nicolae Timofti a insistat asupra rolului instituțiilor abilitate, în special Consiliul Superior  al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și Curțile de Apel, în aplicarea prevederilor de sancționare penală și disciplinară a magistraților care iau hotărâri contrare legislației. Conform competențelor, CSJ și Curțile de Apel evaluează calitatea actului de justiție și pot constata aplicarea abuzivă de către magistrați a normelor legale. Șeful statului consideră că magistrații cu probleme de integritate trebuie excluși din sistemul judecătoresc.

În același timp, Nicolae Timofti a subliniat importanța promovării și adoptării, de către Guvern și Parlament, a proiectelor de lege care prevăd responsabilizarea sporită a judecătorilor care comit abuzuri și ilegalități, dar și salarizarea adecvată a corpului judecătoresc, în scopul asigurării independenței magistraților. Șeful statului a spus că aceste procese trebuie să decurgă concomitent, pentru ca reformele inițiate în domeniu să dea randament.

Președintele Timofti a atras atenția celor prezenți asupra comunicării precare a sistemului judecătoresc cu societatea, și a recomandat factorilor responsabili să dea dovadă de mai multă deschidere și înțelegere față de instituțiile de presă, pentru ca populația să fie informată din prima sursă și corect despre procesele care au loc în domeniul justiției.

Șeful statului a anunțat în final că va convoca cu regularitate ședințe în problema justiției, pentru ca prestația instanțelor de judecată să poată fi îmbunătățită considerabil într-un răstimp cât mai scurt.