CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Igor Dodon a susținut o conferință de presă privind obținerea Republicii Moldova a statutului de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice

Inițial, șeful statului a transmis felicitări tuturor cetățenilor Moldovei cu ocazia unui eveniment remarcabil – acordarea țării noastre statutului de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice.

Igor Dodon a remarcat, că acest fapt va oferi Republicii Moldova șanse să obțină rezultate în trei direcții principiale.

În primul rînd, este vorba de oportunități adiționale pentru exportul mărfurilor moldovenești pe piața imensă a partenerilor tradiționali din Est.

În al doilea rînd, statutul de observator oferă posibilitatea de demarare a negocierilor în privința obținerii unor privilegii pentru emigranții moldoveni (de exemplu, cetățenii statelor membre ale UEEA pot munci fără patente).

În al treilea rînd, Republica Moldova ar putea obține prețuri reduse la resurse energetice, fapt asupra căruia șeful statului a început deja negocieri cu conducerea companiei ”Gazprom”.

”Moldova poate menține echilibru în politica externă și o va face, păstrîndu-și relații de parteneriat și prietenie atît cu Federația Rusă, cît și cu Uniunea Europeană și Statele Unite, reieșind din interesele noastre naționale”, a reiterat Igor Dodon.  

De asemenea, șeful statului a reamintit faptul că Moldova a semnat Memorandumul cu privire la cooperare și a primit statutul de observator în cadrul UEEA în baza adresării respective a Președintelui RM, reieșind din următoarele:

- Art. 86 (1) al Constituției Republicii Moldova împuternicește Președintele să poarte tratative şi să încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova.

- Art. 10 (1) al Legii ”Privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova” stipulează că Preşedintele Republicii Moldova, în calitate de şef al statului, reprezintă țara în relaţiile internaţionale, poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova fără prezentarea deplinelor puteri.

- Art. 7 (2) al Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor stipulează că șeful statului în virtutea funcţiilor lui şi fără a fi obligat să prezinte depline puteri este considerat ca reprezentând statul lui.

În acest context, șeful statului a ținut să sublinieze încă o dată că obținerea statutului de observator pe lîngă UEEA este absolut legal, la fel ca și semnarea Memorandumului cu privire la cooperare între Republica Moldova și Comisia Economică Eurasiatică.

La finele discursului, Igor Dodon a menționat că statutul de observator în UEEA este o oportunitate și o șansă pentru ca Moldova să-și crească semnificativ atît volumul de producție și export al mărfurilor autohtone, cît și crearea a sute de mii de locuri de muncă. 

”Moldova devine un pod reciproc avantajos între UE și UEEA. Și noi neapărat vom beneficia de această oportunitate în interesul țării noastre și al poporului Moldovei”, a conchis Președintele Republicii Moldova.