- Consultant principal în Secția asistență și reprezentare a Direcției juridice

Consultant principal în Secția asistență și reprezentare a Direcției juridice – 1 funcție vacantă            

Termen depunere dosare – 20 octombrie 2021, ora 16.00.  

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.  

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante  

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția asistență și reprezentare a Direcției juridice 

Candidatul învingător al concursului