CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate

Consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate – 1 funcție vacantă (profil juridic) 

Consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate – 1 funcție vacantă (profil economic)

         

Termen depunere dosare – 20 octombrie 2021, ora 16.00.  

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.  

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 

 

Decizia Comisiei de concurs

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate (profil juridic), niciun candidat nu a promovat proba scrisă.