CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova a lansat un set de inițiative de modificare a legislației

Astăzi șeful statului a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a lansat un set de inițiative de modificare a legislației cu caracter social-economic, care au drept scop sporirea nivelului protecției sociale a cetățenilor noștri, dar și impulsionarea dezvoltării economice.

Igor Dodon a ținut să menționeze următoarele:

”Drept reacție la pseudo-reformele promovate de guvernare în sistemul de pensii, care se reduc doar la majorarea vîrstei de pensionare și creșterea continuă a stagiului de cotizare, am expediat în adresa Parlamentului un set de inițiative legislative cu caracter social, inclusiv proiectul de anulare a majorării vîrstei de pensionare, indexarea de 2 ori pe an și majorarea pînă la nivelul minimului de existență a pensiilor, precum și stabilirea unui termen minim garantat de primire a pensiei de către urmași, în cazul decesului prematur al beneficiarului pensiei pentru limita de vîrstă. Modificarea legii cu privire la salarizare în vederea majorării salariilor personalului auxiliar din instituții.

Blocul de inițiative legislative cu caracter social include și modificări ale legislației fiscale, care prevăd majorarea scutirii personale la calculul impozitului pe venit al persoanelor fizice, pînă la nivelul minimului de existență. Este inuman din partea unui stat să impoziteze veniturile menite să asigure cele mai vitale necesități ale cetățenilor.

Alt bloc de inițiative se referă la politica fiscală și este menit să contribuie la ameliorarea climatului investițional, or în ultimii ani economia a rămas practic fără investiții. În acest sens se propune revenirea la cota 0 la impozitul pe venitul reinvestit, măsură, care în 2008 a avut efecte foarte benefice asupra economiei, sporind investițiile și diminuînd semnificativ ponderea economiei tenebre. Proiectul include și unele propuneri, care au drept scop majorarea acumulărilor la bugetul public, inclusiv impozitarea veniturilor obținute de bănci în urma operațiunilor cu valuta străină, a dobînzilor obținute de acestea urmare creditării guvernului, etc.

Printre inițiativele înaintate se află și un șir de propuneri, menite să responsabilizeze guvernul pentru respectarea calendarului bugetar, în special, a termenilor de prezentare în Parlament a politicii fiscale, a proiectelor bugetelor anuale și rapoartelor de executare ale acestora.

Atitudinea iresponsabilă a guvernării față de legislația bugetar-fiscală a devenit o adevărată batjocură față de economie și cetățenii țării, iar consecințele acestei practici sînt foarte grave – descurajarea investițiilor, creșterea datoriei publice, pierderi ale bugetului public, etc.

Complementar la aceste propuneri, pe durata sesiunii de toamnă-iarnă vom iniția audieri parlamentare cu privire la modul de utilizare a asistenței externe primite de guvern în perioada 2009-2017, dar și despre majorarea alarmantă și fără eficiență a datoriei publice. Vom iniția audieri și în privința datoriilor acumulate de municipiul Chișinău, care în ultimii ani a angajat împrumuturi masive, randamentul cărora este foarte nesemnificativ.

O atenție deosebită vom continua să acordăm subiectului “furtului miliardului”.

Adițional la setul de propuneri legislative menționate mai sus, pe perioada sesiunii toamnă - iarnă vor urma și alte inițiative, vizînd cu preponderență domeniul social, inclusiv salariile din sectorul bugetar, sporirea gradului de protecție a categoriilor de populație cu venituri mici, revederea abordărilor în privința acordării ajutorului social de stat, și alte inițiative. Voi insista ca Guvernul să implementeze Programul ipotecar destinat tinerilor, în acest sens identificînd resurse financiare externe, pentru oferirea unor condiții favorabile de ipotecă”.