Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare domnului Viktor Orbán, Prim-Ministru al Ungariei

EXCELENŢĂ,

Realegerea Dumneavoastră în funcția de Prim-ministru al Ungariei îmi oferă un prilej deosebit de a Vă adresa cele mai sincere felicitări, împreună cu urări de succes în exercitarea responsabilului mandat încredințat.

Consider că această realegere este o dovadă a încrederii cetățenilor ungari în politicile de stat și în cursul de dezvoltare al țării, promovate în perioada precedentă de guvernare. Sînt convins că prin activitatea desfășurată veți contribui pe mai departe la prosperarea Ungariei, în beneficiul întregului popor.

Totodată, doresc să-mi exprim încrederea că relațiile de prietenie și cooperare dintre ţările noastre se vor consolida și în continuare, în mod consecvent și dinamic,  în cele mai diverse domenii de interes comun.

Reiterînd felicitările și urările de multă sănătate şi realizări în îndeplinirea misiunii responsabile de guvernare a statului, Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea  distinsei  mele  consideraţii.