CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare domnului Andrzej Duda, Preşedintele Republicii Polone

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celebrării Zilei Constituției Republicii Polone, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, Vă adresez cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate poporului polonez prieten.

Cu această frumoasă ocazie, menționez caracterul constructiv al cooperării moldo-polone și îmi exprim încrederea că relațiile de parteneriat între Republica Moldova și Republica Polonă vor cunoaște în viitor noi oportunități de dezvoltare și consolidare în diverse domenii de interes comun, în spiritul prieteniei și bunei înțelegeri. Țin să reiterez gratitudinea noastră pentru suportul continuu acordat de Republica Polonă în promovarea agendei de reforme și pentru solidaritatea manifestată față de țara mea.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.