CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare domnului Abdel Fattah El-Sisi, Preşedintele Republicii Arabe Egipt

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Arabe Egipt, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate pentru poporul egiptean.

Cu această frumoasă ocazie, țin să-mi exprim ferma convingere că, prin eforturi conjugate, vom contribui la aprofundarea și la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare moldo-egiptene. În acest sens, încurajez desfășurarea vizitelor la nivel înalt, care vor facilita fortificarea contactelor politice bilaterale și avansarea raporturilor comercial-economice şi socio-umanitare dintre țările noastre.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea de mare responsabilitate pe care o desfășurați, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.