CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii Federative a Braziliei, Jair Messias BOLSONARO

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia învestirii Excelenţei Voastre în funcţia de Preşedinte al Republicii Federative a Braziliei, am onoarea să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări.

Ţin să remarc, cu acest prilej deosebit, potenţialul relaţiilor dintre statele noastre şi să-mi exprim speranţa că, pe durata exercitării mandatului de către Excelenţa Voastră, cooperarea bilaterală va cunoaşte o nouă dinamică.

Totodată, doresc să reiterez interesul Republicii Moldova de a consolida dialogul moldo-brazilian existent, pentru binele ambelor popoare.

Cu urări de multă sănătate şi putere de muncă, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.