Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii Albania Ilir Meta

EXCELENŢĂ,

Am onoarea să Vă transmit felicitări cordiale, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Albania, și să adresez, cu acest prilej deosebit, urări de pace şi prosperitate tuturor cetățenilor albanezi.

În contextul evoluției relațiilor bilaterale, care au cunoscut, în ultimul timp, o dezvoltare dinamică, îmi amintesc, cu multă plăcere, întîlnirea de la Forumul Internaţional desfășurat la Baku. Îmi exprim convingerea că schimbul de opinii pe care l-am avut la acel eveniment este o premisă pentru impulsionarea legăturilor de prietenie și colaborare moldo-albaneze.

Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia deosebitei mele consideraţii.