CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Lituania, Dalia GRYBAUSKAITĖ

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Lituania, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am onoarea de a Vă adresa Dumneavoastră şi poporului lituanian urări cordiale de pace și prosperitate.

Evidențiind frumoasele relații de prietenie dintre Republica Moldova și Republică Lituania, dezvoltate pe parcursul unui sfert de veac, îmi exprim ferma convingere că legăturile dintre popoarele noastre vor continua să se fortifice şi să se extindă în numeroase domenii spre  beneficiul  ambelor  state.

Cu această ocazie, țin să Vă asigur de recunoștința profundă pentru sprijinul politic acordat de Republica Lituania, precum și pentru asistența generoasă oferită întru implementarea reformelor  în  Republica  Moldova.

Dorindu-Vă noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele  considerații.