CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Sanctității Sale, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Chiril

SANCTITATE,

Cu adînc respect și mare bucurie, Vă adresez sincere felicitări cu  ocazia zilei de naștere, dorindu-Vă din toată inima multă putere trupească și sufletească, har și ajutor de la Dumnezeu în rodnica trudă de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Preafericite Părinte Patriarh, întreaga activitate pastorală a Sanctității Voastre de sensibilizare a sufletelor pentru primirea mesajului creștin, menită să întărească credința ortodoxă, să păstreze unitatea bisericească, să impulsioneze revenirea la izvoarele tămăduitoare ale ortodoxiei și să sporească grija pentru binele oamenilor, merită toată recunoștința lumii pravoslavnice.

În această zi de sărbătoare Vă urez din tot sufletul, Sanctitatea Voastră, pace, bucurie și bunăstare.

Să trăiţi mulți ani, Preafericite Părinte Patriarh, şi bunul Dumnezeu să Vă aibă în paza Lui și să Vă ocrotească!