CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei Constituţiei

DRAGI CONCETĂŢENI,

Anual, pe 29 iulie, marcăm Ziua Constituţiei Republicii Moldova, actul juridic şi politic fundamental al statului, al întregului nostru popor.

Astăzi, mai mult decît oricînd, rămîn convins că respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor constituie calea adevărată spre evoluţia ţării noastre atît în interior, cît şi, deopotrivă, în exterior. Atașamentul față de valorile constituționale reprezintă cheia societăţii, a dezvoltării unei culturi politice, a disponibilităţii pentru negociere şi spre toleranţă. Respectarea Constituției în litera și în spiritul acesteia este garantul echilibrului social, care condiţionează implicit dezvoltarea economică sustenabilă, egalitatea de şanse pentru fiecare şi împiedică, pe de altă parte, corupţia, abuzurile şi lipsa de profesionalism în conducere şi administrare.

În context, în ultimul timp, asistăm la deturnarea textului Constituţiei în interesul de conjunctură al unor forţe politice. Sînt ferm convins că societatea moldovenească trebuie să deţină mecanisme şi pîrghii democratice prin care ar putea să ralieze pe cei ce înfăptuiesc jurisdicţia constituțională spre normalitate. 

Ţin să dau asigurări că, în calitate de şef al statului – garant al suveranităţii – voi depune eforturile necesare astfel încît cetăţenii noştri să se bucure de toate drepturile şi libertăţile garantate de Constituţia Republicii Moldova. Totodată, instituţiile statului trebuie să-şi îndeplinească cu bună credință  obligațiile și să respecte aceste drepturi prevăzute de Legea Supremă.

Adresez cele mai sincere felicitări tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu prilejul Zilei Constituţiei, îndemnîndu-i ca, prin eforturi conjugate, să contribuim la edificarea unei societăţi guvernate de dreptate şi adevăr şi să cinstim Constituţia Republicii Moldova!

 

IGOR DODON

 

Chişinău, 29 iulie 2017.