CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare pentru Primul Președinte al Republicii Kazahstan, Nursultan Nazarbaev, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la naștere

Mult Stimate Nursultan Abișevici,

Cu un puternic sentiment de simpatie, Vă rog să acceptați cele mai calde și cordiale felicitări cu ocazia aniversării octogenare, împreună cu urări de multă sănătate, energie, bună dispoziție și realizare a tuturor dezideratelor pe tărâmul ales.

De-a lungul anilor de vastă și intensă activitate de muncă, în luarea celor mai importante și responsabile decizii ale statului, ați demonstrat calități de conducător înțelept, experimentat, principial, precum și de politician, care se bucură de cea mai înaltă autoritate nu numai în Kazahstan, ci și dincolo de granițele sale.

Personalitatea Dumneavoastră proeminentă și multilaterală evocă cel mai sincer respect și recunoștință din partea poporului moldovenesc, care Vă apreciază în mod deosebit pentru atitudinea prietenoasă față de țara noastră și contribuția personală la cooperarea constructivă a Kazahstanului și Moldovei în diverse domenii.

Mult Stimate Nursultan Abișevici, folosesc această plăcută ocazie pentru a reitera felicitările aniversare, urându-Vă, Dumneavoastră și tuturor celor care Vă înconjoară, fericire, pace, prosperitate, sărbătoare veselă și plină de bucurii.