CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Sanctității Sale PAPA FRANCISC, Episcop al Romei, Primat al Bisericii Romano-Catolice

SANCTITATE,

În ziua Sfintelor Paști, cînd toată suflarea prinde viață și întreaga lume se umple de mare bucurie, prăznuirea Învierii Domnului ne descoperă, a cîta oară, adevărul de credință în Isus Hristos.
Sărbătoarea creștinilor de pretutindeni este și cel mai măreț eveniment din istoria omenirii, fiindcă prin Învierea Sa, Isus Hristos a învins răul pe Pămînt, răspîndindu-ne triumful luminii.
Iar noi cinstim, și în acest an, cu evlavie profundă, preamărita minune, întărindu-ne speranța în bine.
În pofida acțiunilor potrivnice care zdruncină duhul credinței, misiunea noastră creștinească este să propagăm valorile supreme ale umanității, pentru ca popoarele să poată regăsi spiritul de bună înțelegere.
Să împărtășim împreună cu cei dragi binecuvîntarea cu care El ne-a fericit, iar darurile Sfintei Învieri să se reverse din plin asupra Sanctității Voastre.