CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Sanctității Sale Papa Francisc cu prilejul celei de-a șaptea aniversări de Pontificat

SANCTITATE,

Cu un sentiment de deosebit respect, Vă adresez alese și cordiale felicitări cu ocazia aniversării a șaptea a Pontificatului.

Permiteți-mi de a Vă exprima aprecierea mea faţă de acțiunile și efortul considerabil pe care le depuneţi din momentul în care ați fost ales în fruntea Bisericii Catolice, întru consolidarea spiritualităţii și credinței printre oameni, a dialogului între civilizații și religii, a păcii şi solidarităţii între popoarele lumii ‒ valori care sunt împărtăşite şi de cetăţenii ţării mele.

De asemenea, ţin să Vă relatez că îmi amintesc cu cea mai mare plăcere despre discuțiile sincere purtate în cadrul vizitei la Sfântul Scaun din noiembrie 2017, care îmi întăresc convingerea că Republica Moldova și Sfântul Scaun vor dezvolta pe mai departe relaţii de bună colaborare, în temeiul valorilor comune şi în spiritul dialogului fratern dintre creştinii din întreaga lume. 

 

Cu urări de sănătate şi de mulţi ani înainte, Vă rog să acceptaţi, Sanctitate, asigurarea distinsei mele consideraţii.