Mesaj de felicitare adresat Regelui Mohammed al VI-lea al Regatului Maroc

MAIESTATE,

Ziua Naţională a Regatului Maroc îmi oferă deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de pace şi prosperitate pentru toți cetățenii marocani.

Folosind acest prilej doresc să accentuez relațiile de cooperare existente între țările noastre și să prezint interesul pentru extinderea și aprofundarea colaborării în cele mai diverse domenii, în spiritul prieteniei, al înțelegerii și încrederii reciproce.

Totodată, țin să-mi exprim încrederea că, în pofida provocărilor numeroase și complexe cu care se confruntă actualmente întreaga lume, prin conlucrare vom reuși să depășim criza creată de pandemia COVID-19 și să asigurăm popoarelor noastre un viitor sigur și prosper.

Dorindu-Vă multă sănătate și reiterând urările de bunăstare pentru poporul marocan, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, expresia înaltei mele considerații.