CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski

Stimate Volodimir Oleksandrovici,

Vă rog să acceptați, cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, sincere felicitări și urări de pace, multă sănătate și bunăstare familială.

Am convingerea că acțiunile întreprinse de Dumneavoastră și de echipa prezidențială în vederea dezvoltării țării, continuării cursului reformelor, îmbunătățirii nivelului de trai al cetățenilor, consolidării poziției Ucrainei pe arena internațională, vor avea succes și vor aduce rezultatele așteptate de întregul popor ucrainean.

Îmi exprim încrederea că dialogul moldo-ucrainean axat pe toate chestiunile din agenda multilaterală și încărcată se va consolida și dezvolta în spiritul bunei vecinătăți și al cooperării reciproc avantajoase, tradițional pentru relațiile dintre țările și popoarele noastre.

Vă doresc, stimate Domnule Președinte, multă putere de muncă și realizări remarcabile în beneficiul Ucrainei, iar celor apropiați și dragi – bunătate, fericire și noroc.