CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, cu ocazia aniversării zilei de naștere

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cordiale felicitări cu ocazia zilei de naștere, împreună cu urări de multă sănătate și prosperare continuă.

Folosesc acest frumos prilej pentru a releva importanța pe care o acordă Republica Moldova aprofundării dialogului cu Republica Turcia, precum și dorința noastră de a consolida cooperarea în toate domeniile, spre beneficiul ambelor popoare și în spiritul colaborării reciproc avantajoase.


Totodată, cu recunoștință și gratitudine țin să evidențiez rolul Dumneavoastră personal în ridicarea relațiilor moldo-turce la nivelul de parteneriat strategic, implicare susținută de un puternic sentiment de solidaritate și sinceritate.


Reiterând alese gânduri și urări de bunăstare, Vă rog să acceptați, Excelență, reconfirmarea înaltei mele considerații.