CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, cu ocazia Anului Nou Chinezesc

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

Sunt onorat să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări cu ocazia Anului Nou, dorindu-Vă multă sănătate, fericire, prosperitate și realizări frumoase.

Remarc cu deosebită plăcere cooperarea tot mai dinamică, mai substanțială și mai cuprinzătoare dintre ţările noastre, având ca bază prietenia tradițională, valorile fundamentale comune și respectarea reciprocă a integrității teritoriale și a suveranității statelor noastre.

Totodată, țin să Vă exprim recunoștință pentru sprijinirea constantă a reformelor promovate de conducerea Republicii Moldova și pentru asistența considerabilă oferită, în acest sens, de poporul chinez.

Reiterând alese urări de bine în noul an, Vă rog să acceptați, Domnule Președinte, asigurarea distinsei mele prețuiri.