Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Polone, Domnului Andrezj DUDA

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celebrării Zilei Constituției Republicii Polone, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am onoarea să Vă adresez Dumneavoastră şi tuturor polonezilor urări cordiale de pace, sănătate și prosperitate.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a evidenția relațiile armonioase de prietenie dintre țările noastre. Totodată, doresc să Vă exprim recunoștință profundă pentru sprijinul politic și asistența generoasă oferite de Republica Polonă în vederea implementării reformelor în Republica Moldova.

Exprimându-mi convingerea că legăturile dintre popoarele noastre vor continua să se dezvolte dinamic spre beneficiul ambelor state, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.