CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Polone, Andrzej Duda, cu prilejul zilei sale de naștere

EXCELENȚĂ,

Ziua Dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcuta ocazie de a Vă adresa sincere felicitări, împreună cu alese urări de sănătate deplină, bucurii și bunăstare pentru întreaga familie, precum și de prosperitate și progres poporului polonez.

Profit de acest deosebit prilej pentru a evidenția parteneriatul durabil și constructiv moldo-polonez datorită căruia Republica Moldova şi Republica Polonă identifică și implementează oportunităţi de dezvoltare şi consolidare a relațiilor bilaterale în domenii de interes comun, în spiritul prieteniei şi al bunei înţelegeri.

Reiterînd urările și felicitările prilejuite de frumoasa aniversare, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.