CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, cu prilejul Zilei Naționale a Italiei

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

Cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a Republicii Italiene, îmi face o plăcere deosebită de a Vă adresa, în numele cetățenilor Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoţite de urări de pace, prosperitate și progres pentru poporul italian, greu încercat de pandemia Covid- 19.

În această zi de profundă conotație pentru toți italienii, doresc 
să menţionez caracterul dinamic şi constructiv al relaţiilor bilaterale dintre statele noastre. Țin să exprim încrederea că legăturile moldo-italiene de prietenie și colaborare vor continua să se dezvolte în spiritul încrederii reciproce şi al bunei înţelegeri, cunoscând noi oportunităţi în diferite domenii de interes comun.

De asemenea, permiteți-mi să reiterez trăirile deosebite pe care 
le împărtășesc cu poporul italian. Sper sincer ca prin conjugarea eforturilor și solidaritate civică să depășim provocarea fără precedent.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările înaltei mele considerații.