CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii India

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, felicitări cordiale, împreună cu cele mai sincere urări de pace și bunăstare poporului indian, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii India.  

Cu această frumoasă ocazie, îmi exprim aprecierea pentru relațiile de prietenie și colaborare existente dintre Republica Moldova și Republica India, ceea ce îmi inspiră încredere în perspectivele de dezvoltare în continuare a dialogului bilateral pe multiple planuri și de extindere a cooperării în diferite domenii de interes reciproc, în beneficiul ambelor noastre țări și popoare. 

Dorindu-Vă noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.