CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Argentina, Alberto Ángel Fernández, cu prilejul sărbătorii naționale a țării

EXCELENȚĂ,

Ziua Naţională a Republicii Argentina îmi oferă deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de pace, prosperitate și progres pentru poporul argentinian. În condițiile actualei pandemii, îmi exprim solidaritatea cu cetățenii țării Dumneavoastră în eforturile de depășire a provocărilor cu care se confruntă.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că, prin eforturi comune, relaţiile de prietenie şi cooperare dintre ţările noastre vor cunoaşte o dinamică de creștere continuă în diverse domenii, spre binele ambelor popoare.


Dorindu-Vă multă sănătate și succese în realizarea obiectivelor majore ale ţării, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările distinsei mele considerații.