CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Maiestăţii Sale Regelui Philippe al Belgienilor

MAIESTATE,

Am onoarea și deosebita plăcere să Vă adresez, în numele cetățenilor Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Regatului Belgiei, însoțite de urări de pace și prosperitate poporului belgian.

În acest context festiv, țin să exprim înalta apreciere pentru excelenta interacțiune dintre statele noastre și să accentuez importanța pe care o acordă Republica Moldova dezvoltării parteneriatului cu Regatul Belgiei, sub aspect bilateral şi multidimensional.


Mă bucur să constat că, pe parcursul anilor, am avut numeroase ocazii pentru a face dovadă sentimentelor de prietenie şi solidaritate între țările noastre și sunt convins că şi în viitor dialogul dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei va avansa în același spirit de bună înțelegere și respect reciproc.


Amintindu-mi cu satisfacție de schimbul constructiv de opinii pe care l-am avut cu Maiestatea Voastră, atât pe teme de stringentă actualitate, cât și pe subiecte prioritare de pe agenda bilaterală, în cadrul vizitei de lucru pe care am întreprins-o la Bruxelles în luna martie curent, Vă asigur, și pe această cale, de toată deschiderea și angajamentul țării mele de a contribui la dezvoltarea şi consolidarea în continuare a cooperării moldo-belgiene, pe potriva așteptărilor cetățenilor noștri.


Reiterând felicitările cordiale, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurarea distinsei mele considerații.