CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Emirului Statului Kuwait, Şeicului SABAH Al-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Alteţă,

Cu prilejul Zilei Naționale a Statului Kuwait, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să adresez Alteței Voastre cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de  alese  urări  de  pace  și  prosperitate  continuă  pentru  poporul  kuwaitian.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima speranţa că prin eforturi comune vom reuşi să consolidăm relațiile dintre Republica Moldova și Statul Kuwait, valorificînd plenar potențialul existent de cooperare în  domenii  prioritare  de  interes  comun.

Reiterînd urările de bunăstare şi progres, Vă rog să acceptați, Alteță,  asigurarea  înaltei  mele  considerații.