CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Recep Tayyip Erdoğan, Preşedintele Republicii Turcia

Stimate Domnule Președinte,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Turcia, în numele Republicii Moldova şi al meu personal, Vă adresez Excelenței Voastre şi poporului turc prieten sincere felicitări și frumoase urări de bine.

Cea de-a 96-a aniversare a proclamării Republicii Turcia, sărbătoare de mare importanță națională, prilejuiește consemnarea progresului socioeconomic înregistrat de Turcia în perioada aflării Excelenței Voastre în fruntea statului.

Sînt foarte bucuros că am reuşit să stabilim relații personale excelente datorită cărora legăturile bilaterale de prietenie şi cooperare dintre țările noastre au atins un nivel strategic de dezvoltare.

Totodată, țin să Vă transmit alese mulţumiri pentru deschiderea pe care Republica Turcia o manifestă față de Republica Moldova, concretizată în multiplele proiecte de asistență, care sper că vor aduce noi beneficii pentru cetățeni.

Cu gînduri bune, Vă doresc, Stimate Domnule Președinte, multă sănătate și putere de muncă, iar poporului turc ‒ pace şi prosperitate continuă.