CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Khaltmaagiin Battulga, Preşedintele Mongoliei

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Mongoliei și celebrării festivalului Naadam, în numele Republicii Moldova și al meu personal, îmi face plăcere să Vă adresez cele mai sincere felicitări, iar poporului mongol – urări de pace și prosperitate.

Folosesc acest frumos prilej pentru a-mi exprima convingerea că dialogul dintre Republica Moldova și Mongolia va căpăta amploare datorită eforturilor conjugate de a contura domeniile de interes comun, prin sporirea contactelor în plan atît politic, cît și comercial-economic, social și cultural.

În speranța continuării relațiilor bune de prietenie și cooperare dintre țările noastre, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.