CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Doamnei Kersti Kaljulaid, Președintele Republicii Estonia


STIMATĂ DOAMNĂ PREȘEDINTE,

Cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Estonia, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări împreună cu urări de pace și prosperitate poporului eston.

Această frumoasă ocazie îmi oferă oportunitatea să remarc evoluția ascendentă a relațiilor de colaborare și prietenie dintre Republica Moldova și Republica Estonia, care au înregistrat, de-a lungul anilor, o consolidare semnificativă. Cu multă satisfacție îmi amintesc de întrevederea avută în marja celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale ONU la New-York, în septembrie 2019, și țin să vă mulţumesc cordial pentru mesajele de susţinere a agendei europene a Republicii Moldova.

Sunt convins că prin eforturi comune vom reuși să dezvoltăm în continuare dialogul politic și cooperarea sectorială și să valorificăm întregul spectru de posibilități existente, în beneficiul popoarelor noastre.
În speranța de a Vă reîntâlni la Chișinău într-un viitor apropiat, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.