CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Doamnei Doris LEUTHARD, Președintele Confederației Elvețiene

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Confederației Elvețiene, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de bine, pace și prosperitate poporului elvețian.

Cu această frumoasă ocazie, doresc să menționez cu satisfacție nivelul avansat al colaborării dintre Republica Moldova și Confederația Elvețiană, inclusiv în contextul marcării în acest an a aniversării a 25-a de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale.

Totodată, țin să-mi exprim înalta apreciere pentru eforturile conjugate depuse întru dezvoltarea continuă a dialogului moldo-elvețian, precum și pentru susținerea acordată de Elveția transformărilor democratice şi procesului de modernizare a țării mele. Asistenţa substanţială oferită de-a lungul acestei perioade în domenii prioritare pentru Republica Moldova constituie o dovadă elocventă a strînsei prietenii care leagă statele noastre.

Reiterînd urările de succes şi bunăstare poporului elvețian, Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.

 

 

 

            IGOR  DODON