CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat cu prilejul Zilei Lucrătorului din Sistemului Bancar

Stimați lucrători ai sistemului bancar!

Vă transmit sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale!

Dezvoltarea sistemului bancar este un pilon de bază al economiei, fundamentul stabilității financiare și al bunăstării țării. Provocările financiar-economice din ziua de astăzi înaintează cerințe sporite specialiștilor din acest domeniu: calificare înaltă, capacitatea de a lucra cu oamenii, sacrificii importante, disciplină și dăruire de sine.

Astăzi, sectorul bancar al Republicii Moldova își extinde spectrul de servicii oferite, aplică noi metode de lucru și implementează tehnologii inovaționale. Sînt convins că domniile voastre Vă veți concentra și în continuare toate forțele și energia pentru realizarea sarcinilor propuse, creînd condiții pentru dezvoltarea serviciilor bancare, a economiei naționale și a creșterii nivelului de trai al cetățenilor Moldovei.

Vă urez multă sănătate, fericire, bunăstare familiilor dvs., succese și noi realizări!