CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Alteței Sale, Marele Duce Henri de Luxemburg

ALTEŢĂ,

Am onoarea să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al 
meu personal, cordiale felicitări cu ocazia aniversării oficiale a zilei de naștere a Alteței Voastre Regale. Vă rog să acceptați și felicitările prilejuite de Ziua Naţională a Marelui Ducat de Luxemburg, însoţite de urări de pace şi prosperitate pentru toți luxemburghezii.

Cu bucurie constat buna și fructuoasa cooperare dintre țările noastre, 
asigurându-Vă de interesul ferm al Republicii Moldova pentru a diversifica și amplifica relaţiile atât în plan bilateral, cât şi multilateral, în spiritul prieteniei și al respectului reciproc.

Aş vrea să subliniez că Republica Moldova apreciază înalt susţinerea 
Marelui Ducat de Luxemburg în procesul de raliere la standardele comunitare, precum şi disponibilitatea pe care o manifestați întru oferirea sprijinului în parcursul nostru european, exprimându-Vă, totodată, sincere mulțumiri.

Reiterând felicitările cu ocazia zilei nașterii Alteței Voastre Regale, 
dorindu-Vă sănătate deplină și mult spor, precum și adresând urări de progres pentru poporul luxemburghez cu prilejul Zilei Naționale a Marelui Ducat, Vă rog să acceptaţi, Alteţă, asigurările deosebitei mele consideraţii.