CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Cehe

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Cehe, Vă adresez, în numele Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, însoțite de sincere urări de pace, progres și bunăstare poporului ceh.

Profit de acest prilej festiv pentru a-mi exprima convingerea că relațiile moldo-cehe vor cunoaște și în continuare un curs ascendent, ceea ce va servi drept bază pentru extinderea și aprofundarea colaborării în cele mai diverse domenii, în spiritul prieteniei tradiționale, al înțelegerii și încrederii reciproce.

Dorindu-Vă multă sănătate, bucurii și realizări în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.