CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei

DRAGI COMPATRIOȚI,

STIMAŢI VETERANI AI MARELUI RĂZBOI PENTRU APĂRAREA PATRIEI,

Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei. 9 Mai este sărbătoarea curajului și a dîrzeniei în fața uneia dintre cele mai mari provocări ale istoriei.

Astăzi privim cu respect către trecut și aducem un omagiu eroilor cunoscuți și ostașilor fără nume care s-au opus nazismului. Totodată, încurajez datoria de a cinsti memoria și amintirea tuturor celor care au trăit experiența acelui trecut tragic. Această memorie reprezintă patrimoniul comun al întregii omeniri.

Totodată, este foarte necesar ca, în condițiile actuale, să păstrăm pacea și armonia pe teritoriul statului nostru. Aceasta va constitui adevărata noastră recunoștință față de cei care și-au sacrificat prezentul pentru ca noi să avem viitor. Sacrificiul lor nu a fost în zadar.

Cu deosebită căldură mă adresez veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial, pe care avem privilegiul de a-i avea astăzi lîngă noi. Vă urez multă sănătate și puteri, întrucît încă mai aveți multe să ne spuneți. Sînteți simbol viu al devotamentului faţă de Patrie, iar noi ne exprimăm întreaga recunoștință și profundul nostru respect.

Reiterez felicitările cu prilejul Zilei Victoriei. Să păstrăm mereu amintirea trecutului dureros pentru a ne asigura că acele orori nu se vor mai repeta vreodată!