Mesaj cu prilejul Zilei Funcționarului Public

STIMAȚI FUNCȚIONARI PUBLICI,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă transmit felicitările mele cele mai sincere cu prilejul zilei Dumneavoastră profesionale.

Acest eveniment constituie și o ocazie specială de a Vă mulțumi pentru contribuția esențială, transpusă în cunoștințe, competențe și muncă, la asigurarea unei administrații publice eficiente.
Incontestabil, funcționarea plenară a mecanismului administrativ din întreaga țară este de neconceput în lipsa oamenilor instruiți și a colectivelor profesioniste. Astfel, anume Voi, cei ce Vă aflați în slujba Republicii Moldova, asigurîndu-i progresul și prosperitatea, sînteți promotorii tuturor schimbărilor la care este supus astăzi statul.

Avînd în vedere că recentele remanieri politice și guvernamentale au declanșat anumite tendințe de obstrucționare a activității instituțiilor publice, vin cu un apel de încurajare către toți Dumneavoastră ca să păstrați intactă integritatea profesională și să pledați pe mai departe pentru obiectivitate și corectitudine, detașîndu-Vă de emoțiile politice.

Țin să-mi exprim cu fermitate convingerea că, doar ghidîndu-Vă de principiile statului de drept, Veți realiza eminent politicile, programele și proiectele naționale, atît de necesare, în special, în conjunctura actuală.

Vă doresc, Stimați Funcționari Publici, realizări de valoare, concepții inovatoare și energie de muncă, care să Vă aducă nu doar recunoștința concetățenilor, dar și sentimentul de confort aici – la noi acasă.