Mesaj cu prilejul Zilei Europei

Ziua Europei celebrează pacea și solidaritatea, înscriindu-se în șirul evenimentelor ce omagiază lupta  pentru libertate, unitate și independență.

Am afirmat în repetate rînduri că Uniunea Europeană este și va rămîne un partener de încredere al Republicii Moldova. Am toate motivele să cred că, valorificînd oportunitățile de dezvoltare, prin eforturi comune, vom putea implementa reformele necesare pentru asigurarea bunăstării continue a poporului nostru, astfel va putea fi atinsă stabilitatea mult dorită a societății.

Republica Moldova trebuie să evolueze atît prin acțiune individuală, cît și comună. Cu toții ne dorim o țară prosperă și sigură, iar realizarea acestui obiectiv ține de un efort solidar, la care participăm fiecare dintre noi. În același timp, trebuie să ne manifestăm și se ne diferențiem de alte popoare prin valorile naționale pe care le promovăm și le păstrăm, prin cultura poporului nostru și prin specificul poporului moldovenesc. Or, diversitatea reprezintă nu doar o sursă, dar și un factor de îmbogățire a fiecărei societăți.

Republica Moldova are nevoie de echilibru în politica sa externă și va deveni mai puternică avînd o națiune consolidată și o societate care ţine la valorile sale.