CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală

Stimați funcţionari ai autorităților administrației publice locale,

Marcată în fiecare an la 1 februarie, sărbătoarea Dumneavoastră profesională – Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală ‒ îmi oferă deosebita ocazie de a Vă adresa cele mai sincere felicitări, asigurîndu-Vă de aprecierea activității pe care o desfășurați.

Pentru ca o țară să prospere, ea are nevoie de o conducere responsabilă și eficientă, la toate nivelurile. Or, este incontestabilă contribuția autorităților administrației publice locale la dezvoltarea social-economică a localităților și a statului în general.

Efectuînd numeroase vizite în teritoriu, m-am convins că puterea locală este, deopotrivă cu locuitorii ale căror interese le reprezintă, pilonul esențial în progresul societății noastre. Anume Dumneavoastră sînteți mereu pregătiți să înfăptuiți acțiuni concrete, cu efect direct și imediat, astfel încît să ajutați fiecare cetățean.

Susțin cu fermitate ideea că eficiența sistemului de administrare publică locală este o prioritate pentru Republica Moldova ‒ astfel, strînsa conlucrare  cu puterea centrală trebuie să garanteze îndeplinirea, sub toate aspectele, a angajamentelor asumate față de oameni.

Cu prilejul acestei zile însemnate, doresc să-mi exprim întreaga considerație pentru eforturile depuse de fiecare dintre Dumneavoastră, stimați funcționari și lucrători ai administrației publice locale, la soluționarea problemelor cetățenilor, precum și pentru perseverența cu care faceți față situațiilor și sarcinilor curente. Sînt convins că prin muncă, responsabilitate și profesionalism veți contribui pe mai departe la îmbunătățirea calității vieții.

Vă urez mult succes în activitate, întru creșterea bunăstării cetățenilor țării noastre.