Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Turcia, îmi face o deosebită plăcere să transmit Excelenţei Voastre sincere şi cordiale felicitări, însoţite de cele mai alese gînduri de pace şi prosperitate pentru întreg poporul turc.

Folosesc acest frumos prilej pentru a remarca evoluţia pozitivă a relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, care se dezvoltă sub semnul armoniei şi al sprijinului reciproc atât pe dimensiunea bilaterală, cât şi multilaterală.

Cu certitudine, amplificarea în continuare a parteneriatului moldo-turc va apropia şi mai mult ţările noastre de realizarea plenară a obiectivelor strategice naţionale spre binele ambelor popoare.

In acest context, ţin să menţionez importanţa vizitei istorice a Excelenţei Voastre în Republica Moldova, în perioada 17-18 octombrie 2018, care a consemnat trecerea raporturilor bilaterale la nivelul de parteneriat strategic.

Totodată, îmi exprim convingerea că schimbul de opinii şi experienţă în cadrul vizitei respective va contribui la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova şi Republica Turcia.

Reiterînd urările de bunăstare şi stabilitate, Vă rog să acceptaţi, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.