CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei

Stimați compatrioți,

Dragi veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei,

 

Cu prilejul aniversării a 74-a a Marii Victorii – zi de însemnătate deosebită în istoria noastră comună, în care venerăm și memoria celor căzuți în numele libertății, păcii și independenței, Vă adresez sincere și alese felicitări.

Data de 9 mai rămîne a fi pentru totdeauna un simbol al biruinței. Repurtarea victoriei asupra unui dușman puternic trezește, și în aceste timpuri îndepărtate, sentimente de gratitudine față de cei care și-au sacrificat viața pentru viitorul pașnic al urmașilor lor – pentru țara și neamul nostru. Cu profund regret, pierderile umane ale necruțătorului război au fost o nenorocire nemărginită pentru întreaga lume.

Cu toate că s-au scurs mulți ani din momentul în care salvele învingătoare au anunțat sfîrșitul celui mai sîngeros război, pămîntul încă îi mai păstrează ororile. Datoria noastră sfîntă este să păstrăm vie amintirea soldaților cunoscuți și a celor fără nume, dar și cinste nemărginită veteranilor care încă sînt alături de noi, pentru că ne-au apărat acest colț de țară.

Ne închinăm pios în fața Dumneavoastră și a tovarășilor de arme pentru sacrificiul, stoicismul, curajul desăvîrșit cu care ați înfruntat vicisitudinile cruntei grozăvii, slujind Patriei. Întru cinstirea acestor fapte eroice, avem necondiționata îndatorire de a evita orice formă de discriminare, ură și intoleranță, mai ales în vremurile de azi, cînd, în întreaga lume, conflictele rămîn o realitate.

În condițiile actuale, adevărata recunoștință o putem manifesta ținînd aprinsă flacăra amintirilor trecutului, dar și transmițînd copiilor noștri sentimentul deplin al libertății și convingerea că numai pacea și coeziunea asigură liniștea și prosperitatea omenirii.

 

Slăvită fie în veci fapta nemuritoare a eroilor neamului!