CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei Funcționarului Public

STIMAȚI FUNCȚIONARI PUBLICI,

Cu prilejul sărbătoririi zilei Dumneavoastră profesionale, Vă adresez 
sincere și alese felicitări, împreună cu respectul meu pentru munca responsabilă pe care o îndepliniți în interesul cetățenilor și al statului.

Activînd ani în șir alături de Dumneavoastră în slujba poporului, m-am 
încredințat de rolul pe care îl aveți în sistemul public. Or, interacțiunea continuă cu demnitarii de stat, inclusiv fuzionarea activităților prin care se prestează servicii de calitate oamenilor dovedesc plenar că se reușește de a imprima randament și eficacitate mecanismului administrativ, în beneficiul întregii noastre societăți.

Tot Dumneavoastră sunteți cei care relaționați, în prima linie, cu cetățenii, 
iar de profesionalismul și corectitudinea, imparțialitatea și transparența cu care Vă îndepliniți atribuțiile depinde nivelul de încredere al oamenilor în instituțiile statului.

Țin să Vă asigur că eficiența serviciului public este o prioritate pentru 
Republica Moldova, iar implicarea și sprijinul Dumneavoastră în realizarea reformelor și obiectivelor pe care ni le-am propus împreună sunt definitorii pentru a izbuti pe dimensiunea dată.

Astfel, Vă îndemn să urmăm înfăptuirea acestor deziderate ca lucrurile să 
devină mai bune, aici, acasă, pentru copiii și semenii noștri. Împreună cu urările de sănătate, realizări și perseverență, Vă mulțumesc, Stimați Funcționari Publici, pentru munca îndeplinită întru binele și prosperarea țării.