CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei Diplomatului

 STIMAȚI MEMBRI AI SERVICIULUI DIPLOMATIC,

Evenimentul festiv pe care îl marcați astăzi – sărbătoarea profesională „Ziua Diplomatului” – îmi oferă prilejul de a Vă adresa felicitări dintre cele mai alese și cuvinte de mulțumire sinceră pentru implicarea profesionistă a Dumneavoastră în realizarea politicii externe a țării noastre.

Vă asigur că apreciez eforturile pe care le depuneți la aprofundarea parteneriatelor și relațiilor strategice ale Republicii Moldova, contribuind astfel la întărirea statutului țării noastre de partener stabil și credibil și la creșterea gradului de încredere în puterea politică din stat. Vă încredințez pe mai departe responsabilitatea fortificării acestor raporturi diplomatice.

Anume Dumneavoastră sunteți cei care construiți imaginea țării, prin munca și prestațiile zilnice, asigurînd condiții pentru reformarea instituțiilor statului. O dovadă sunt și întîlnirile cu concetățenii din diasporă, prin care, de fiecare dată, reușim să stabilim o legătură puternică, absolut necesară.

După cum am tot afirmat, sunt promotorul unei politici externe proactive, echilibrate și în beneficiul poporului. Este foarte important ca lucrurile bune și deciziile care se iau la nivel de misiuni diplomatice și consulare, dar și în cadrul ministerului să fie resimțite de cetățenii noștri de oriunde: atît din țară, cît și de peste hotare. De aceea, Vă îndemn să ne ghidăm în continuare de principiul conform căruia serviciul diplomatic trebuie să fie în serviciul cetățeanului.

Profitînd de frumoasa ocazie, țin să mulțumesc corpului diplomatic acreditat în țară, pentru dialogul constructiv pe care l-am construit, preponderent în ultimul an, și pentru susținerea plenară în recentele evoluții de referință istorică.

Încurajîndu-Vă să acționăm și pe viitor exclusiv în interesul Republicii Moldova, întru dezvoltarea sa socioeconomică și întru creșterea prosperității cetățenilor, Vă urez multă sănătate, forță și perseverență în apărarea valorilor naționale.