CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu ocazia zilei de 23 februarie

Devenită simbol al eroilor și al bărbăției, ziua de 23 februarie este întipărită în conștiința noastră drept zi a cinstirii militarilor care, aflați în slujba țării, au purtat cu demnitate uniforma Armatei Sovietice.

Noi, oamenii timpurilor prezente, cunoaștem că, pentru fiecare soldat al acelei Armate, jurământul militar reprezenta onoarea de a servi poporului. Viața a demonstrat că majoritatea dintre ei au rămas credincioși acestui jurământ.

Este o mândrie pentru mine ca, în calitate de Președinte al Republicii Moldova, să mă adresez tuturor bărbaților, mai cu seamă, celor care au purtat însemnele militare sovietice, cu urări de sănătate și de bunăstare.

Nu putem nega istoria, întrucât fără omagierea trecutului nu există nici iubire de țară și nici viitor. Or, istoria o demonstrează – un popor nu poate fi învins atâta timp cât este unit pentru a-și apăra Patria.
Țin să mulțumesc veteranilor pentru că, în momente de grea cumpănă, au răspuns chemării Patriei, sacrificând cei mai frumoși ani pentru triumful păcii.

Mă bucur să constat că toți acei care au avut onoarea să poarte uniforma glorioasei Armate au știut cum să pună temelia structurilor de forță în statul nostru și au educat, de-a lungul anilor, generații de soldați.

Astăzi, este de datoria noastră să propagăm valorile pentru care ei au slujit și au luptat. Iar aceasta va constitui recunoștința cea mai sinceră nu numai în fața veteranilor, dar și pentru memoria celor rămași pe câmpurile de luptă.

Să aveți parte doar de bine!