CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu ocazia Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală

STIMAȚI COLEGI,


Ziua în care sărbătorim autonomia locală și, în special, pe lucrătorii din administrația publică locală îmi oferă plăcutul prilej pentru a Vă adresa cele mai sincere felicitări și a Vă exprima profundă recunoștință pentru contribuția Dumneavoastră la bunăstarea oamenilor și la prosperarea comunităților.

Îndeplinirea corectă și responsabilă a angajamentelor față de cetățeni este, cu certitudine, scopul primordial al fiecăruia dintre noi. Experiența arată că reușitele semnificative sunt bazate pe dialog constructiv, pe respect, pe asumarea riscurilor și compromisurilor în dificilul proces de identificare a soluțiilor reciproc avantajoase. Am ferma convingere că anume comunicarea, schimbul de idei, aplicarea bunelor practici, competiția profesională și cea a performanțelor reprezintă garanția unei guvernări locale democratice și de succes.


Este bine cunoscut faptul că problemele cu care Vă confruntați zilnic, provocările cărora trebuie să le faceți față sunt multiple și vizează cele mai diverse aspecte ale vieții. Personal am deplina încredere în forțele Dumneavoastră, în capacitatea de a depăși greutățile, în dragostea pe care o purtați pământului, tradițiilor și oamenilor locului.


Reafirmându-mi determinarea de a Vă acorda tot sprijinul, Vă urez sănătate, siguranță în atingerea obiectivelor, putere de muncă, idei inovatoare și multe proiecte realizate. Fie ca pacea, fericirea și belșugul să domnească în fiece familie, sat și raion din țara noastră, Republica Moldova.