CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Alocuțiunea Domnului Igor DODON, Preşedintele Republicii Moldova, rostită cu prilejul lansării Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei

Stimați oaspeți,
Onorată asistență,

Vă salut cu drag la evenimentul de lansare a Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei.
Știm cu toții că marele nostru Domnitor reprezintă simbolul suprem al statalității moldovenești și al mîndriei noastre ca țară și popor. Prin urmare, am considerat că sîntem datori să-l omagiem nu doar cu ocazia diferitelor aniversări, ci să instituim un An dedicat faptelor mărețe săvîrșite de Domnitor și bogatei moșteniri lăsate de Ștefan.

Totodată, am considerat că un asemenea An trebuie să fie declarat atunci cînd Republica Moldova are cea mai mare nevoie de modelul istoric pe care ni l-a oferit Ștefan cel Mare. Or, noi tocmai acum ne aflăm într-un asemenea segment de timp, într-un atare context politico-istoric. Sîntem într-o perioadă dificilă și cu multe provocări pentru țară, pentru identitate, pentru dăinuirea noastră ca popor.

În asemenea momente, simțim nevoia de a ne folosi de niște repere fundamentale, sîntem în căutarea unor imbolduri care să constituie esența gîndirii și viziunii noastre cetățenești. Ca oameni de stat, ca lideri de opinie, ca oameni ai cetății, cu toții sîntem în căutarea unor exemple istorice demne de urmat, exemple care și-au arătat eficiența în timpuri mult mai grele decît ale noastre.

Un asemenea reper, un asemenea exemplu, o asemenea stea călăuzitoare pentru noi, indiscutabil, este Domnitorul Ștefan cel Mare. Și în acest an 2018, cînd societatea va fi mai mult ca oricînd tulburată de idei și mesaje antistatale, exemplul marelui Ștefan e deosebit de relevant și încurajator pentru noi.

Astăzi, Ștefan cel Mare constituie simbolul și este pilonul de care ne sprijinim pentru a nu fi ademeniți de chemarea amăgitoare și primejdioasă a sirenelor unionismului. Anul lui Ștefan ne poate ajuta să trecem cu bine ispitele și nechibzuința, spre a ne continua cu fermitate drumul nostru - în mod independent, spre consolidarea statalității și identității noastre moldovenești. 

Onorată asistență,
Ștefan ce Mare ne-a lăsat drept moștenire trei teme mari, trei lecții pe care doresc să le facem cunoscute cît mai larg în acest an, dedicat Domnitorului.

Prima lecție este Lecția iubirii de Patrie. Ștefan a demonstrat în mod concludent că țara și poporul constituie întîia și cea mai de preț preocupare a unui conducător. El nu a cedat în fața niciunei tentative străine care urmărea știrbirea statalității și identității moldovenești. El s-a condus mereu de voința poporului său.

„- Și cum vru Moldova, așa vrusei și eu” – această expresie din piesa „Apus de Soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea întruchipează, de bună seamă, atitudinea plină de respect a lui Ștefan pentru moldovenii pe care i-a condus și i-a povățuit. S-au scris multe pagini despre devotamentul lui Ștefan față de țara sa. A demonstrat caracter și dragoste pentru Moldova, asta e ceea ce trebuie să învățăm din pilda vieții lui. 

A doua lecție este cea a tăriei în credință. Ștefan este nu doar Mare, el este și Sfînt. Iar asta înseamnă că puterea credinței lui a fost pe măsura patriotismului său, fapt recunoscut atît de contemporanii lui Ștefan, cît și de oamenii timpurilor noastre.

Marele Domnitor a înțeles prea bine ceea ce trebuie să înțelegem noi astăzi, că religia creștin-ortodoxă este o piatră de temelie a dăinuirii noastre în timp: și ca popor, și ca țară. Fără valorile religiei creștine, am putea pierde nu doar tradiții și repere morale, fără aceste valori s-ar eroda însăși matricea originară a coeziunii noastre ca societate.

Iată de ce, îi sînt recunoscător Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir și întregului corp bisericesc pentru eforturile pe care le depun mereu în protejarea credinței noastre creștin-ortodoxe. Voi, stimați preoți, sînteți cei care țineți aprinsă candela credinței, care ne încălzea sufletele pe timpurile lui Ștefan. Ea trebuie ocrotită cu grijă și transmisă ca moștenire generațiilor viitoare.

Vreau să vă reconfirm în fața acestei onorate asistențe că voi fi un susținător fidel al Bisericii creștin-ortodoxe și îi voi sprijini dezinteresat toate activitățile menite să asigure protejarea valorilor creștine în societatea moldovenească. Am spus și voi repeta ori de cîte ori va fi necesar: religia creștin-ortodoxă este liantul care îi unește pe majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Peste 90% dintre cetățenii țării s-au declarat creștini: în această religie își găsesc liniștea și crezul oameni de toate etniile, de toate viziunile politice, de toate vârstele și din diferite pături sociale.

Religia creștin-ortodoxă este liantul nostru național, ea constituie o temelie solidă pentru principiile noastre morale, ea face corp comun cu tradițiile și normele noastre de viață. Ca cetățean mă bucur să știu că această lecție ne-a fost oferită încă o jumătate de mileniu în urmă, de marele nostru Domnitor.

A treia lecție pe care o putem însuși de la Ștefan este cea a alianțelor inteligente, echilibrate și întreținute cu demnitate. Știm că Ștefan s-a condus în politica sa externă de interesul național al Moldovei, care consta în protejarea statalității, religiei creștine și a identității moldovenești. Nimeni nu-și poate închipui că Ștefan ar fi cedat azi din independența și suveranitatea țării sale. Precum n-a făcut-o nici în perioada războaielor medievale, cînd mari puteri din afară atentau la credința noastră. 

Să ne amintim că un aliat sigur al Moldovei lui Ștefan a fost Rusia, cu care ne unea strîns nu doar aceeași religie, ci și relațiile diplomatice bazate pe încredere, inclusiv cele cimentate de un șir de căsătorii între curțile împărătești. Au existat și alianțe militare, și legături personale de prietenie. Rușii spuneau despre Ștefan că este „prietenul prietenilor noștri și dușmanul dușmanilor noștri”.

Astăzi lumea a intrat din nou într-o perioadă zbuciumată, iar interesele geopolitice declanșează din nou Războiul Rece, în care sînt sfidate suveranitatea, tradiția creștină, identitatea popoarelor. Deci noi sîntem obligați să analizăm foarte atent lecțiile istoriei, inclusiv exemplul lui Ștefan cel Mare, care a înțeles prea bine cu cine și cum trebuie să lege prietenii.

Noi trebuie să evităm implicarea Moldovei într-un șir de procese regionale sau globale cu o evoluţie imprevizibilă pentru securitatea noastră. Și mai înțelept e să ne bazăm pe vechile prietenii, care au rezistat încercării timpului decît să fim parte a unor coaliții nesigure, create în pripeală, de azi pe mîine. E vorba de niște coaliții cu o agendă confrontațională, dubioasă, la elaborarea cărora noi nici măcar nu am participat. Ștefan nu ar fi acceptat pentru Moldova rolul de argat al altor țări. Nici noi nu trebuie să facem acest lucru.

Onorată asistență,
Noi sîntem moștenitorii ideii de statalitate, ortodoxie și identitate moldovenească, triadă pe care Ștefan cel Mare și Sfînt a cultivat-o în epoca sa și a transmis-o drept moștenire generațiilor care l-au urmat. Astăzi noi trebuie să demonstrăm că sîntem buni și demni moștenitori, că putem asigura continuitatea statalității țării noastre, care a început încă în secolul al XIV-lea, și a atins apogeul gloriei sale în perioada lui Ștefan.

Statalitatea moldovenească are o istorie de secole și această moștenire trebuie protejată și perpetuată cu demnitate. Trebuie să demonstrăm tuturor, dar mai întîi de toate propriilor cetățeni, că noi nu sîntem nici proiect statal temporar, nici „al doilea stat românesc”, nici provincie sau gubernie.

Încă de la origini noi ne-am format ca stat moldovenesc și urmează să continuăm truda marelui nostru predecesor, afirmîndu-ne în plan regional și internațional. Iar mai presus de toate - ca stat moldovenesc - trebuie să ne afirmăm în plan intern, în perimetrul propriilor frontiere, în reprezentarea propriului popor în toate sferele de activitate socială. Trebuie să le demonstrăm cetățenilor noștri, urmașilor, generațiilor viitoare, că noi, moldovenii, avem acum și vom avea și de acum încolo capacitatea și potențialul patriotic de a ne dezvolta propria țară, chiar dacă au existat și mai există forțe care ni se opun.

Sîntem moldoveni și trăim într-un stat moldovenesc. Acesta este prezentul nostru şi doar în perimetrul acestui prezent putem spune cu tărie că și pe viitor vom fi un stat şi un popor unic în felul său. Sînt sigur că Anul 2018, Anul lui Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei, ne va ajuta să promovăm mesajele dăinuirii noastre în timp.

Să ne amintim mereu că Ștefan a fost înainte de toate un ziditor al Țării Moldovei și un protector al moldovenilor. Să-i îndemnăm pe toți concetățenii noștri să fie urmași destoinici ai marelui nostru voievod.
Vă mulțumesc.