CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

A L O C U Ț I U N E A Domnului Igor DODON, Președintele Republicii Moldova, la şedinţa festivă, consacrată aniversării a XXVIII-a a creării Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

Domnilor Ofiţeri şi Subofiţeri,
Stimaţi Veterani,
Onorată Asistenţă,

Aniversarea pe care Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat o marchează astăzi – 28 de ani de la crearea instituției ‒ constituie ocazia de a Vă adresa sincere felicitări, alături de cuvinte alese de mulțumire pentru dăruirea şi profesionalismul de care dați dovadă în îndeplinirea misiunilor încredințate.
În aceste aproape trei decenii de la formare, Serviciul s-a aflat într-un proces dinamic și continuu de modernizare, reușind să-și adapteze capacitățile de pregătire în funcție de conjunctura globală de securitate.

Mă bucur să constat că, în prezent, Serviciul este format din ofițeri și subofițeri bine instruiți, a căror activitate este reglementată de un cadru juridic adecvat statutului special al instituției.

De nivelul pregătirii profesionale ne convingem urmărind acțiunile, ţinuta şi comportamentul Dumneavoastră, mai ales în realizarea misiunii de asigurare a protecţiei demnitarilor din țară şi a celor străini aflați în Republica Moldova.
Or, datorită prestației profesionale dovedite și experienței acumulate în acțiunile de asigurare a securității, în principal, în cadrul reuniunilor internaționale, contribuiți la configurarea în permanență a poziției statului nostru drept o țară sigură și un partener de încredere pe segmentul respectiv.

Relevantă în acest sens este și calitatea de membru în rîndul instituțiilor de securitate cu un potențial bine conturat, în diferite organizaţii şi asociaţii de profil, pe care ați cîștigat-o demonstrînd capacități și responsabilitate.

Eforturile fiecăruia dintre Dumneavoastră de a menține un nivel înalt de performanță se reflectă și în locurile de frunte la competițiile internaționale, cum ar fi „Bodyguard”, precum și la campionatele „Sambo” și „Lupte la brîu”.

Vreau să cunoașteți că mă bucur de rînd cu Dumneavoastră de succesele obținute și apreciez devotamentul cu care onorați statutul de ofițer al Serviciului.
Sunt încrezător că, şi de acum înainte, veți fi la înălțimea misiunilor de asigurare a măsurilor de protecţie şi pază, iar Serviciul, în general, va continua să-și axeze obiectivele pe dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză şi previziune a evoluţiei riscurilor şi ameninţărilor, pentru anticiparea şi contracararea lor eficientă.

În această zi aniversară, gîndurile de recunoștință se îndreaptă și către veteranii Serviciului, care au stat la temelia creării instituției și datorită cărora sunt păstrate şi propagate cele mai frumoase tradiţii.

Vă mulţumesc, stimați ofiţeri şi subofiţeri, care vă aflați în exercițiul funcției, pentru faptul că promovați cele mai bune practici ale predecesorilor, pentru munca pe care o îndepliniți, cu abnegație și profesionalism, zi de zi.

În încheiere, țin să Vă asigur de sprijinul conducerii de vîrf al țării în îmbunătățirea condițiilor de formare profesională continuă a Dumneavoastră, precum și în soluţionarea problemelor cu care Vă confruntaţi.
Vă doresc tuturor angajaților Serviciului, veteranilor şi familiilor Dumneavoastră, multă sănătate, bunăstare, succes şi noi realizări întru prosperarea Republicii Moldova!
Cu prilejul acestei sărbători, am semnat un decret de conferire a distincțiilor de stat unor angajați și veterani din cadrul instituției, în semn de apreciere a activității Serviciului.