Şeful statului a vizitat Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”

Preşedintele Igor Dodon a efectuat o vizită la Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”, care recent a marcat 190 de ani de la fondare.

Şeful statului a felicitat personalul medical al instituției cu prilejul jubileului semnificativ, și a înmînat directorului, Mihai Ciobanu, „Ordinul de Onoare”, conferit Spitalului cu această ocazie. De asemenea, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție la perfecționarea procesului curativ-profilactic și înalt profesionalism, Igor Dodon a conferit distincții de stat unor lucrători medicali care activează în instituția respectivă.

Preşedintele ţării a exprimat gratitudine colectivului de medici pentru munca depusă zilnic și grija acordată pacienților, pentru profesionalism și calitatea serviciilor prestate.

Totodată, şeful statului a subliniat faptul că pentru a îmbunătăți situația din sistemul medical vor fi depuse eforturi în vederea majorării salariilor angajaților din sistem, precum și dotării tuturor instituțiilor medicale din țară cu echipament performant, conform standardelor internaționale.

Menționăm, că potrivit datelor istorice și documentărilor arhivistice, Spitalul a fost înființat în anul 1829, pe lîngă Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. La etapa actuală, instituția medicală acordă asistență pentru aproximativ 13 000 pacienți pe an, avînd o capacitate de 290 paturi și aproximativ 500 de angajați. De asemenea, este prima unitate medicală care a acordat asistență persoanelor cu dizabilități, precum și bază clinică pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimiţanu”.